Winkelwagen

0 item - € 0,00

Je hebt geen producten in je winkelmandje.

Disclaimer

De gegevens op deze internetsites zijn bedoeld ter algemene informatie voor bezoekers van www.compel.nl. Deze gegevens kunnen zonder nadere aankondiging door Compèl Computers worden gewijzigd.Compèl Computers neemt de nodige zorgvuldigheid in acht bij het samenstellen en onderhouden van deze internetsite en maakt gebruik van bronnen die zij betrouwbaar acht. Compèl Computers staat echter niet in voor de juistheid en volledigheid van de op www.compel.nl geboden informatie. Compèl Computers kan geen garanties geven voor het foutloos en/of ononderbroken
functioneren van deze internetsite.

Op diverse plaatsen op internetsite www.compel.nl wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie van derden. Dergelijke informatie is niet nader beoordeeld op juistheid, volledigheid of actualiteit. Compèl Computers aanvaardt derhalve geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van internetsites die, middels hyperlinks of anderzijds, met www.compel.nl zijn verbonden.

Aan de op deze internetsite aangeboden informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De geboden informatie is niet bedoeld ter vervanging van deskundig advies. Het gebruik van de geboden informatie is voor uw eigen rekening en risico. Als rechthebbende behouden wij alle rechten (waaronder auteursrechten) met betrekking tot de geboden informatie. Onder informatie verstaan wij teksten, grafisch materiaal en logo's. Op de informatie van deze site en op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Back to Top
Laden...
Even geduld...
x